6.leksjon fokus på egne behov og grenser


Hei 


Så flott at du fremdeles er med!


I forrige leksjon så vi på en type ubehag som gjør det vanskelig for oss å ta vare på egne grenser og behov. Vi så på ubehag som "drar i kroppen" og drar oss vekk fra egne grenser og behov. Heldigvis - på en måte- gir det oss også en del ubehag å ikke ta vare på egne behov og grenser. Og dette ubehaget øker dess lengre vi venter med å dekke et behov, eller dess lengre vi går over egne grenser. 


Du kan lese mer om dette under i grønt og/eller se på webinaret under:


Og de fysiske øvelsene handler denne gangen om avspenning av brystmuskulatur. Og har du hodepine, kan du prøve de enkle øvelsene for dette!


Grenser handler om hva som er "passelig": Passelig mye (aktivitet, mat, hvile, arbeid, stimuli, sosialisering, alenetid) og også om passelig nærhet og avstand til andre mennesker.


Men når har vi nådd grensa? Er det når vi ikke klarer mer? Når vi tvinges i senk? Når plager, smerter og utmattelse tvinger oss? Dette kaller jeg krise-grensa - når vi "må" slutte med noe eller gjøre noe annet. Men vi har andre grenser også....:


Den første måten kroppen varsler oss om en grense, er det jeg kaller "go'grensa". Den grensen er vanskelig å kjenne. Mens de andre grensene varsler oss gjennom ubehag, så varsler denne grensa gjennom gode fornemmeliser i kroppen. Hvis du f.eks. støvsuger og gjerne kan fortsette, men så setter du deg likevel ned og kjenner: "Nå var det faktisk godt å sette seg ned", ja, da har du nådd "go'grensa". Eller hvis du har sittet lenge i ro og klarer å komme deg over dørstokken og kjenner at : "Jo, det var jo godt å gå en liten tur!" For å finne go'grensa, må vi altså prøve å gjøre noe annet før vi må, og sjekke: Var det bedre? Var det godt? 


Om vi ikke lytter til go'grensa, så rører det seg i følelseslivet vårt. Det gode humøret glir litt av oss. Da har vi nådd "følelses-grensa".


Om vi ikke lytter til følelses-grensa, begynner vi å spenne oss. Tar oss sammen, strammer oss opp, tar på oss en maske for å se gladere og mer fornøyd ut enn vi egentlig er. Vi blir stivere og strammere i kroppen: "Spenningsgrensa"


Mer om dette i filmen under:

                 


Skriv ned hva du kjente i kroppenen gang du fant og tok hensyn til go'grensa.

(Ting man kan kjenne er f.eks. deilig, befriende, letthet, energi, forfriskende, godt)