2.leksjon

Gratulerer med å ha gjennomført 1.leksjon!
I 1.leksjon gjennomgikk vi hvordan kroppens hvisking kan bli til roping hvis vi ikke lytter til hviskinga. Det kan kanskje forstås dit hen at årsaken til at man har mye roping i kroppen er at man har lyttet for lite til egne behov og grenser. Og sånn kan det være, men problemene kan starte alle steder på "linja":
hvisk                          følelse                             anspenthet                            rop           

ønsker                       irritert                               anstrengt pust                       smerter

behov                        utrygg                              spent muskulatur                   slitenhet

god-grensa                trist                                  avstivede bevegelser           utmattelse


Det kan starte i barndommen med at du tidlig fanget opp at dine behov var underordnet Mamma eller Pappas behov- at det du hadde lyst til måtte fortrenges for å blidgjøre foreldrene dine. Slik lærte du å heller fokusere på andres behov og følelser enn å lytte til hviskingen i din egen kropp. 


Eller det kan ha startet med at deler av følelseslivet ditt ikke var like velkomment slik at du lære å skyve vekk f.eks. sinne. 


Problemet med å ikke lytte til kroppen kan også starte med stress og anspenthet av mange slag: stress på jobben, utrygghet i hjemmet (som barn eller som voksen), sykdommer som medfører et anspent pustemønster, sykdommer eller skader som førte til stivheter og anspenthet.


Eller du kan ha havnet der at det er vanskelig å få tak i kroppens hvisking fordi du har sykdommer som medfører mye rop. Og er det mye rop, så blir det vanskelig å høre hvisking.


Ofte er det en kombinasjon av flere årsaker, og det kan handle om utfordringer i nåtid- eller årsaker i fortid.


I denne leksjonen skal vi fokusere på behovet for avspenning. Dette behovet er helt grunnleggende for oss mennesker. Det er når vi er avspent, rolige og ikke i stress, at immunforsvaret fungerer, fordøyelsen gjør jobben sin, at muskler bygger seg opp, at sår gror og at energilagre i celler fylles på. 


Her er et 15-minutters webinar som forklarer mer om hvordan kroppen spenner seg:

                 


Oppgaven i 2.leksjon handler derfor om å velge en daglig øvelse for avspenning.


Her er tre øvelser du kan velge mellom: 

Når du har valgt en øvelse å gjøre daglig, sender du inn skjemaet under slik at du går videre til 3.lekson: