Kurs i behandling av utmattelses-pasienter

Psykomotoriske øvelser

Kurs i behandling av utmattelses-pasienter


Nye datoer kommer for høsten 2020! 

Innhold i kurset:


- ulike måter å forstå utmattelsesproblematikk på

- nevrofysiologi, immunologi, psykologi


- flere behandlingsmodeller for utmattelses-pasienter knyttet til: 

    - autonom regulering

    - tilpasning av aktivitet og trening

    - ivaretakelse av egne behov

    - hvordan spille på lag med hjernens energi-         frigjøringssystem

    - lytte til kroppen?- hva skiller de som har fått diagnosen CFS/ME fra andre pasienter med utmattelse? Kursleder er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og leder av Coperiosenterets spesialiserte rehabilitering for smerte- og utmattelse Ellinor Bjerkholt. Hun har jobbet med utmattelsespasienter og etterhvert spesielt med pasienter med CFS/ME på Coperiosenterets rehabilitering i 10 år (vi startet opp i januar 2010) og vil dele av sin erfaring og kunnskap om utmattelsespasienter. Kurset er faglig forankret i det vi idag vet gjennom forskning om utmattelse og CFS/ME.


Kurset ble første gang holdt på

Coperiosenteret i Trondheim fredag 10.januar 2020, og ble så avholdt som webinar 24.april. Nye datoer for høsten 2020 kommer snart! Tilbakemeldinger fra deltakerne var at de fant kurset interessant og nyttig.Pris kr.1500


Pris for Behandlingskurs utmattelse+ bevegelseskurs: 2800kr


Påmelding til ellinor.bjerkholt@coperio.no
Siden er underbygging. Tekster og filmer blir lagt ut fortløpende.

Filmer med bedre kvalitet er under produksjon og kommer så snart de er ferdige.


ellinor.bjerkholt@coperio.no