Kurs i behandling av utmattelses-pasienter

Innhold i kurset:


- ulike måter å forstå utmattelsesproblematikk på

- nevrofysiologi, immunologi, psykologi


- flere behandlingsmodeller for utmattelses-pasienter knyttet til: 

    - autonom regulering

    - tilpasning av aktivitet og trening

    - ivaretakelse av egne behov

    - hvordan spille på lag med hjernens energi-         frigjøringssystem

    - lytte til kroppen?- hva skiller de som har fått diagnosen CFS/ME fra andre pasienter med utmattelse? Kursleder er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og leder av Coperiosenterets spesialiserte rehabilitering for smerte- og utmattelse Ellinor Bjerkholt. Hun har jobbet med utmattelsespasienter og etterhvert spesielt med pasienter med CFS/ME på Coperiosenterets rehabilitering i 10 år (vi startet opp i januar 2010) og vil dele av sin erfaring og kunnskap om utmattelsespasienter. Kurset er faglig forankret i det vi idag vet gjennom forskning om utmattelse og CFS/ME.


Kurset ble første gang holdt på

Coperiosenteret i Trondheim fredag 10.januar 2020, og ble så avholdt som webinar 24.april. Endelig kan vi ha et kurs der vi møtes fysisk igjen i Oslo sentrum 30.oktober 2020! Tilbakemeldinger fra deltakerne var at de fant kurset interessant og nyttig.


Pris kr.1500


NB! Kun 12 plasser pga Covid-19-situasjonen og smittervern.


Kurset kan kombineres med bevegelseskurs "Regulering" 31.oktober (se meny) der jeg kommer med en del øvelser som er aktuelle også for pasienter med alvorlig grad av utmattelse.


Pris for Behandlingskurs utmattelse+ bevegelseskurs: 2800kr


Påmelding til ellinor.bjerkholt@coperio.no

Kurs fullsatt - interessert i senere kurs?

Fyll ut kontaktinfo under, så mottar du en mail neste gang kurset arrangeres!