Kurs i behandling av utmattelses-pasienter

Innhold i kurset:


- ulike måter å forstå utmattelsesproblematikk på

- nevrofysiologi, immunologi, psykologi


- flere behandlingsmodeller for utmattelses-pasienter knyttet til: 

    - autonom regulering

    - påvirkning av immun- og betennelsessystemet

    - tilpasning av aktivitet og trening

    - ivaretakelse av egne behov

    - hvordan spille på lag med hjernens energi-         frigjøringssystem

    - lytte til kroppen?- hva skiller de som har fått diagnosen CFS/ME fra andre pasienter med utmattelse? Kursleder er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og leder av Coperiosenterets spesialiserte rehabilitering for smerte- og utmattelse Ellinor Bjerkholt. Hun har jobbet med utmattelsespasienter og etterhvert spesielt med pasienter med CFS/ME på Coperiosenterets rehabilitering i 10 år (vi startet opp i januar 2010) og vil dele av sin erfaring og kunnskap om utmattelsespasienter. Kurset er faglig forankret i det vi idag vet gjennom forskning om utmattelse og CFS/ME.Kurset ble første gang holdt på

Coperiosenteret i Trondheim fredag 10.januar 2020, og ble så avholdt som webinar 24.april, og sist i Oslo oktover 2020. Kurset har vært fullsatt hver gang. 


Pris kr.1600


Kurset kan kombineres med bevegelseskurs "Regulering" 4.desember (se meny) der jeg kommer med en del øvelser som er aktuelle også for pasienter med alvorlig grad av utmattelse.


Pris for Behandlingskurs utmattelse+ bevegelseskurs: 3000kr


Påmelding til fysio@ellinor.one, eller kontaktskjema: