Kurs i behandling av utmattelses-pasienter

Innhold i kurset:


- ulike måter å forstå utmattelsesproblematikk på

- nevrofysiologi, immunologi, psykologi


- flere behandlingsmodeller for utmattelses-pasienter knyttet til: 

    - autonom regulering

    - påvirkning av immun- og betennelsessystemet

    - tilpasning av aktivitet og trening

    - ivaretakelse av egne behov

    - hvordan spille på lag med hjernens energi-         frigjøringssystem

    - lytte til kroppen?- hva skiller de som har fått diagnosen CFS/ME fra andre pasienter med utmattelse? Kursleder er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og leder av Coperiosenterets spesialiserte rehabilitering for smerte- og utmattelse Ellinor Bjerkholt. Hun har jobbet med utmattelsespasienter og etterhvert spesielt med pasienter med CFS/ME på Coperiosenterets rehabilitering i 10 år (vi startet opp i januar 2010) og vil dele av sin erfaring og kunnskap om utmattelsespasienter. Kurset er faglig forankret i det vi idag vet gjennom forskning om utmattelse og CFS/ME.Kurset ble første gang holdt på

Coperiosenteret i Trondheim fredag 10.januar 2020, og ble så avholdt som webinar 24.april, og så i Oslo høsten 2020 og 2021.


Kurset har vært fullsatt hver gang. 


Kurset er også spilt inn som webinarer og kan bestilles via skjemaet under. Pris kr.1500


: