mentale øvelser

Å jobbe mentalt for å balansere det autonome nervesystem handler om å bli klar over hva av tanker, følelser og reaksjoner som stresser deg. Det er med andre ord et svært stort kapittel…. Her vil jeg etterhvert legge ut stadig nye tema. De mest vanlige handler om:


- bekymring

- grubling

- opplevelsen av å aldri være bra nok eller å gjøre bra nok

- perfeksjonisme

- redsel for hva andre måtte tenke, mene og tro om deg

- opplevelsen av at hverdagen er uoverkommelig: det er for mye som står på programmet, for mye å rekke over

- redsel for å ikke mestre (på skole, på jobb, i alt av hverdagens små og store krav)

- å forholde seg til andres forventninger

- manglende ivaretakelse av egne behov (hva trenger du egentlig?)

- vansker med grensesetting

- fortrengning av følelser

Å forholde seg til andres forventninger:


Her gjelder det å huske et par helt grunnleggende ting:

1. Mennesker har alltid forventninger til hverandre. Du kan ikke slippe unna et liv der andre forventer noe av deg.

2. Forventninger er ikke krav.

3. Det er umulig å leve opp til alle forventninger. Du kan prøve, men du vil ikke lykkes uansett hvor hardt du prøver!

4. Mennesker skuffer hverandre. Du vil skuffe noen, og du vil selv bli skuffet.

Store timings:

Monday to Friday: 9AM to 10PM

Saturday: 9AM to 12 PM

Sunday: Closed